• +420 724 170 356

Nabízíme

Rodinné prostředí

Škola s malým počtem dětí a přátelským prostředím umožňující individuální přístup k dětem i rodičům. Školní klima je pro nás velmi důležité. Věkově smíšené třídy přirozeně podporují spolupráci a rozvoj sociálních dovedností.

Pedagogika Montessori

Propojujeme Montessori pedagogiku s jinými inovativními metodami. Snažíme se rozvíjet svobodný a odpovědný přístupu k životu. V připraveném prostředí a s důrazem na smysluplnost a sebereflexi. Motorem je pro nás vnitřní motivace dětí.

Hejného metoda

Pomocí metody profesora Milana Hejného podporujeme rozvoj matematického myšlení u dětí.

Zapojení obou hemisfér

Pomocí různorodých výtvarných a hudebních aktivit zařazovaných do výuky a do mimoškolních činností rozvíjíme všechny stránky osobnosti dětí. Klademe důraz na propojování informací a osobní prožitek.

Propojení výuky s přírodou

Využíváme okolní přírody k všestrannému rozvoji dětí. Část výuky trávíme ve venkovních prostorách školy a blízkém malebném okolí.

Angličtina od prvního ročníku

Anglický jazyk chápeme jako nástroj k poznávání světa. Soustředíme se na budování vnitřní motivace k učení jazyka, na jeho pozvolné praktické využívání.

Novinky z blogu