• +420 724 170 356
Návrh bez názvu

Vzdělávání dětí od 3 do 15 let

Nabízíme komplexní vzdělávání od předškolního věku po konec povinné školní docházky. Což dává dostatek prostoru pro celistvý rozvoj osobnosti dětí v hned několika klíčových období.

Bezpečné prostředí

Školní klima je pro nás velmi důležité. Vytváříme nesoutěžní prostředí. Systematicky budujeme pozitivní vztahy mezi dětmi, průvodci a rodiči. Pracujeme na dovednosti respektujcím způsobem komunikovat s ostatními a s respektem řešit případné konflikty. Věkově smíšené třídy a studijní skupiny přirozeně podporují spolupráci a rozvoj sociálních dovedností.

Pedagogika montessori

Snažíme se rozvíjet svobodný a odpovědný přístupu k životu. Rozvíjíme u dětí samostatnost a studijní autonomii. V připraveném prostředí a s důrazem na smysluplnost a sebereflexi. Motorem je pro nás vnitřní motivace dětí.

Inovativní metody

Pomocí inovativních metod jako jsou metody kritického myšlení, badatelsky orientovaná výuka nebo třeba Hejného metoda výuky matematiky podporujeme rozvoj dovedností a vědomostí u dětí.

Environmentální vzdělávání

Využíváme okolní přírody k učení a k všestrannému rozvoji dětí, a to nejen v mateřské škole. Část školní výuky trávíme ve venkovních prostorách školy a blízkém malebném okolí. Environmentální témata se prolínají vzdělávacími oblastmi napříč ročníky. Velké přestávky a část školní družiny trávíme až na výjimky venku.

Angličtina od prvního ročníku

Anglický jazyk chápeme jako nástroj k poznávání světa. Soustředíme se na budování vnitřní motivace k učení jazyka, na jeho pozvolné praktické využívání. S angličtinou se děti setkávají v běžných situacích už v mateřské škole.

Novinky z blogu